Privacyverklaring

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van wegindrenthe.nl. Weg in Drenthe respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.wegindrenthe.nl en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door Weg in Drenthe worden verwerkt zijn:
Persoonsgegevens die u zelf invult op het boekingsformulier, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, opmerkingen zoals allergieën of speciale wensen en e-mailadres.

Persoonsgegevens

Wanneer u via onze website een boeking wilt maken, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw boeking en om u de status van uw boeking via e-mail mee te delen. We sturen u alleen een e-mail in de volgende gevallen:

  • Ter bevestiging van uw boeking / wijziging of annulering: nadat u een boeking heeft gemaakt ontvangt u een bevestigings-mail met alle informatie over uw boeking. Ook als u uw boeking wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestigings-mail.
  • Een herinneringsmail, enkele dagen voor aankomst.
  • Fiets- of wandelroutes per e-mail.
  • Indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het afhandelen van uw boeking. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Alle gegevens die u verstuurt, worden voor uw veiligheid versleuteld door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer) technologie. Op die manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of aangewend voor andere doeleinden dan de door u gewenste transactie. U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met https://, in plaats van http://.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Weg in Drenthe neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Weg in Drenthe zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Weg in Drenthe stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

  • Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we uw persoonsgegevens met de leveranciers van uw reisarrangementen, zoals reisorganisaties, hotels en vervoersbedrijven (alleen van toepassing voor de fiets- en wandelvakanties van hotel naar hotel). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken. Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om u hun diensten te kunnen leveren.
  • Als Weg in Drenthe hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Weg in Drenthe alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Weg in Drenthe van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer of arrangement te boeken. Weg in Drenthe kan uw persoonsgegevens bekend maken als zij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als zij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om a) mee te werken aan een juridische procedure die tegen de website wordt aangespannen; b) de rechten of het eigendom van de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen; c) op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers de website of de gemeenschap te beschermen.

Weg in Drenthe behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Weg in Drenthe (Hotel De Meulenhoek) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@hotel-meulenhoek.nl

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens die verstrekt zijn aan ons. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door onze verwerkers. De verstrekte gegevens kunnen worden overgedragen aan u ingeval dit gewenst is. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.  U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@hotel-meulenhoek.nl

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Weg in Drenthe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Weg in Drenthe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het aantal bezoekers van de website te registreren en het gemiddelde gedrag van die bezoekers te kunnen analyseren ten einde de website te kunnen verbeteren voor het gebruik. We staan het niet toe dat Google die bezoekersgegevens gebruikt voor andere (Google) diensten. Hiertoe anonimiseren we de IP adressen.

Algemeen

Weg in Drenthe (Hotel De Meulenhoek) behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vraag en/of opmerking heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@hotel-meulenhoek.nl